سلام دوستان آدرس دیگر وبلاگ من با عنوان هواشناسی ایران که از این وبلاگ کامل تر و دارای

نقشه های متنوع تری هست برای ورود روی آدرس زیر کلیک کنید

http://havayetehran.blogfa.com